Bản đồ huyện Tân Yên

Huyện Tân Yên – Bắc Giang ở đâu ?

Những thông tin chung về huyện Tân Yên – Bắc Giang

Huyện Tân Yên ở đâu ?

Huyện Tân Yên nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Giang, cách thành phố Bắc Giang khoảng 15 km về phía tây, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, có vị trí địa lý:

  1. Phía đông giáp huyện Lạng Giang
  2. Phía tây giáp huyện Hiệp Hòa và huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
  3. Phía nam giáp thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên
  4. Phía bắc giáp huyện Yên Thế.

Huyện Tân Yên có bao nhiêu xã ?

Huyện Tân Yên có 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Cao Thượng, Nhã Nam và 20 xã. Dưới đây là danh sách cụ thể và chi tiết.

Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cao Thượng
2 Thị trấn Thị trấn Nhã Nam
3 Xã Lan Giới
4 Xã Nhã Nam
5 Xã Tân Trung
6 Xã Đại Hóa
7 Xã Quang Tiến
8 Xã Phúc Sơn
9 Xã An Dương
10 Xã Phúc Hòa
11 Xã Liên Sơn
12 Xã Hợp Đức
13 Xã Lam Cốt
14 Xã Cao Xá
15 Xã Cao Thượng
16 Xã Việt Ngọc
17 Xã Song Vân
18 Xã Ngọc Châu
19 Xã Ngọc Vân
20 Xã Việt Lập
21 Xã Liên Chung
22 Xã Ngọc Thiện
23 Xã Ngọc Lý
24 Xã Quế Nham
Bản đồ huyện Tân Yên

Bản đồ huyện Tân Yên

Chủ tịch huyện tân yên bắc giang hiện nay là ai  ?

Theo những thông tin chính thống từ trang: http://baobacgiang.com.vn/ công bố thì hiện nay, chủ tịch UBND huyện Tân Yên là ông: Đinh Đức Cảnh.

Cơ cấu bộ máy tổ chức huyện Tân Yên bao gồm: ông Đinh Đức Cảnh, Bí thư Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Nhàn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Viết Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Những khu di tích nổi tiếng ở Tân Yên – Bắc Giang

STT Tên di tích Đối tượng thờ Địa điểm
1 Thành Tỉnh ĐạoDi tích Lịch sử-Văn hóa Lưu niệm cách mạng Xã Quang Tiến
2 Chùa Thanh CaoDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Đại Hóa
3 Đình NgòDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý MinhLam Giang Đô thống

Tống Dương Quang Minh

Xã Việt Lập
4 Đình Lý CốtDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý MinhTam Giang

Nữ Giã Đại thần

Xã Phúc Sơn
5 Chùa Lý CốtDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Phúc Sơn
6 Nghè và phần mộ nàng Giã đại thầnDi tích Lịch sử-Văn hóa Nữ Giã Đại thần Xã Phúc Sơn
7 Chùa Phán ThúDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Việt Lập
8 Đình Yên LýDi tích Lịch sử-Văn hóa Tam Giang Xã Phúc Sơn
9 Đình Lãn TranhDi tích kiến trúc nghệ thuật Cao Sơn, Quý Minh Xã Liên Chung
10 Chùa Lãn TranhDi tích kiến trúc nghệ thuật Thờ Phật Xã Liên Chung
11 Đình DĩnhDi tích kiến trúc nghệ thuật Cao Sơn, Quý Minh,Tam Giang Xã Việt Ngọc
12 Đình ThễDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh, Tam Giang Xã Việt Ngọc
13 Chùa ThễDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Lan Giới
14 Đình SậyDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh Xã Tân Trung
15 Đình Lục LiễuDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh Xã Hợp Đức
16 Chùa Lục LiễuDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Hợp Đức
17 Chùa Ngọc NhamDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Ngọc Thiện
18 Chùa Hương ThịnhDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Việt Ngọc
19 Đình Phúc KhêDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh Xã Quế Nham
20 Đền Phú KhêDi tích Lịch sử-Văn hóa Quận công Nguyễn Công Luận Xã Quế Nham
21 Chùa Phúc KhêDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Quế Nham
22 Chùa Đồng ĐiềuDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Tân Trung
23 Đền DànhDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh Xã Liên Chung
24 Chùa Chuế DươngDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Quế Nham
25 Chùa Bạch VânDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Phúc Hòa
26 Chùa Am VânDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Phúc Sơn
27 Địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần 1Di tích Lịch sử-Văn hóa Địa điểm cách mạng Xã Song Vân
28 Đình Bằng CụcDi tích Kiến trúc-Nghệ thuật Cao Sơn, Quý Minh Xã Ngọc Châu
29 Đình Tam HàDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh Xã Ngọc Thiện
30 Chùa Tam HàDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Ngọc Thiện
31 Đình TếDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh, Tam Giang Xã Lam Cốt
32 Chùa Cống Phường (chùa Không Bụt)Di tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật (trước thờ tượng Phật sau hoá Tượng Thờ vọng) Xã Liên Chung
33 Chùa Khánh QuangDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Lam Cốt
34 Đình GiãDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh Thị trấn Cao Thượng
35 Chùa Kim Sơn (Chùa Giã)Di tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Thị trấn Cao Thượng
36 Đình Tiến SơnDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh,Đô Thống đại vương

Lục Lang An Vương Hậu Chương

Xã Hợp Đức
37 Chùa Non Tiên (Chùa Hạ)Di tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Cao Thượng
38 Chùa Nhân Tông (Chùa Phúc Đình)Di tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Phúc Hòa
39 Đình Tỉnh ĐạoDi tích Lịch sử-Văn hóa Nguyễn Cao Xã Quang Tiến
40 Chùa Tỉnh ĐạoDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Quang Tiến
41 Đình MỗDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh,Tam Giang Xã Ngọc Thiện
42 Chùa Phúc Sơn(Chùa Mỗ)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Ngọc Thiện
43 Đình Ngô XáDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh Xã Cao Xá
44 Chùa Phúc Sơn tự(Chùa Ngô Xá)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Cao Xá
45 Đình làng BùiDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh Xã Cao Thượng
46 Chùa Cổ AmDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Cao Thượng
47 Đình Liên BộDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh, Lâm Giang Đô thốngTiến sĩ Nguyễn Vĩnh Trinh Xã Liên Chung
48 Đình NộiDi tích Lịch sử-Văn hóa Quý Minh đại vương Xã Ngọc Vân
49 Đền thờ Quận công Dương Hùng LượngDi tích Lịch sử-Văn hóa Quận công Dương Hùng Lượng Xã Cao Xá
50 Đình NẻoDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh,Thành Hoàng làng Hòa Làng Xã Liên Sơn
51 Chùa Dương SơnDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Liên Sơn
52 Chùa GiaDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Việt Ngọc
53 Đình TrungDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh,Tam Giang Xã Lam Cốt
54 Chùa TrungDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Lam Cốt
55 Quán ChúcDi tích Lịch sử-Văn hóa Trạm dừng nghỉ không có chức năng thờ Xã Đại Hóa
56 Đình LợDi tích Lịch sử-Văn hóa Cụ tổ Dương Quốc NghĩaCao Xuân Lộc

Các Quận công của dòng họ Dương

Xã Song Vân
57 Chùa LợDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Song Vân
58 Chùa Đất Đỏ(An Bài tự)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hợp Đức
59 Đình Cầu ThượngDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh Xã Nhã Nam
60 Lăng quan Thái Bảo Giáp Trinh TườngDi tích Lịch sử-Văn hóa Quan Thái BảoGiáp Trinh Tường Xã Việt Lập
61 Chùa Kép Vàng(Kim Quang tự)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Lam Cốt
62 Đình làng SaiDi tích Lịch sử-Văn hóa Quý Minh đại vương Xã Ngọc Vân
63 Chùa làng SaiDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Ngọc Vân
64 Đền thờ Quận Công Dương Quốc NghĩaDi tích Lịch sử-Văn hóa Quận Công Dương Quốc Nghĩa Xã Song Vân
65 Đình Thúy Cầu HạDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn, Quý Minh,Bạch Cước tôn thần Xã Ngọc Vân
66 Chùa Thúy Cầu HạDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Phật Xã Ngọc Vân
67 Đền thờ Nguyễn Văn LiễuDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Nguyễn Văn Liễu Xã Ngọc Thiện
68 Đền Đề TruậtDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ vị tướng tài giỏi Đề Truật (còn gọi là Dương Văn Truật, Đề Truật, Đề Hậu, Hội Thuật) Xã Nhã Nam
69 Đình HoãnDi tích Lịch sử-Văn hóa Thờ Thành Hoàng Tam Giang Đô Thống, Cao Sơn, Quý Minh đại vương,Cao Sơn, Quý Minh Xã Việt Lập
70 Đình Lữ VânDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn Quý Minh đại vương Xa Phúc Sơn
71 Đình Kim TràngDi tích Lịch sử-Văn hóa Cao Sơn Quý Minh đại vương Xã Việt Lập
73 Đình ChậuDi tích Lịch sử-Văn hóa – Cao Sơn Quý Minh đại vương- Đức Thánh Tam Giang Xã Song Vân
72 Đình VũngDi tích Lịch sử-Văn hóa – Cao Sơn Quý Minh đại vương- Đức Thánh Tam Giang

– Phổ Minh Ninh Trấn đại vương

Xã Hợp Đức
74 Chùa Kim Tràng (Chân Linh Ứng Tự) Di tích lịch sử-Văn hoá – Chốn tổ Phật đường lớn thứ ba của tỉnh Bắc Giang- Thờ Phật, Thờ Tổ Sư và Thờ Mẫu. Xã Việt Lập
75 Đền Cầu QuậnDi tích lịch sử-Văn hoá Nữ thần: “Thánh mẫu thông lộ linh phù tôn thần. Gia tặng dực bảo trung hưng đôn ngưng trung đẳng thần” Xã Việt Lập
76 Đình Vường (Đình Thịnh Vượng) Công trình kiến trúc nghệ thuật Cao Sơn – Quý Minh Xã Liên Chung

Việc làm tại Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang có thể làm những gì ?

Hiện nay, có rất nhiều khu công nghiệp như công ty may, công ty điện tử… được mở lên rất nhiều tại khu công nghiệp Đồi Đỏ Việt Lập. Nơi đây, bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí như: công nhân may, kỹ thuật viên sửa chữa điện nước, hoặc làm công việc văn phòng như: kế toán, tài chính…  Hằng năm, các công ty ở Cao Thượng tuyển hàng ngàn công nhân tạo hàng ngàn việc làm cho nhân dân trên toàn huyện và các địa phương lân cận.

Thời tiết tại Tân Yên Bắc Giang hôm nay như thế nào ?

thời tiết tại Tân yên ngày 30-12

thời tiết tại Tân yên ngày 30-12

Để cập nhật được dự báo thời tiết tại huyện Tân Yên, Bắc Giang chuẩn nhất vào mỗi ngày. Các  bạn hãy tham khảo tại đường dẫn sau: https://weather.com/vi-VN/weather/today/l/Huy%E1%BB%87n+T%C3%A2n+Y%C3%AAn+Bac+Giang?placeId=e12633604b36873ef6a13175eac044134d518ba672a14ed0ea745111d28c4858

Về Tân Yên – Bắc Giang nên ăn gì ?

Để tới được huyện Tân Yên, các bạn có thể bắt xe khách, xe bus từ các bến xe Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm… để về nơi đây. Về miền quê Tân Yên thì chắc chắn 1 trong những điều mà bạn không nên bỏ qua chính là thưởng thức hương vị của những trái vải sớm, vải u hồng đặc trưng của miền quê nơi đây. Ngoài ra, bạn có thể thưởng thức thêm 1 số đặc sản nổi tiếng khác như:

  1. Cam Bố Hạ
  2. Na Lục Nam
  3. Dứa Lục Nam
  4. Gà đồi Yên Thế
  5. Bánh đa Thổ Hà
  6. Mỳ Chũ

Danh sách các trường học trên địa bàn huyện Tân Yên

các trường học tại Tân Yên

các trường học tại Tân Yên

Vừa qua là bài viết chia sẻ tổng quan những thông tin cơ bản nhất về miền quê vải sớm Tân Yên Bắc Giang. Hãy đồng hành cùng Vaisomphuchoa.com để có được những thông tin chia sẻ thú vị về các huyện nổi tiếng khác như: Lục Ngạn, Lạng Giang, Yên Thế… các bạn nhé.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *